Velkommen til Adant Regnskap - Økonomi - Rådgivning

VÅRE TJENESTER

Her kan du lese litt mer om våre produkter og tjenester

Lonn_Adant
LØNN

Regnskap_Adant
REGNSKAP


Arsregnskap_AdantÅRSREGNSKAP

RSS NYHETER

Flere gode grunner til å velge oss

Visma.net Expense

Gjør utfylling av reiseregning og utleggsrefusjon til en lek

Gode grunner til å velge Visma.net Expense:
Alltid tilgjengelig og oppdatert
Reiseregningen fylles ut med få tastetrykk
GPS tracking
Tilknyttet kredittkort
Ingen dobbeltregistrering
Integrert med Visma sine lønnssystemer

Demo: https://www.visma.net/no/tjenester/vismanet-expense/se-video/

LES MER

Paperless

Med PaperLess kan alle typer bedrifter håndtere sine bilag effektivt slik at de som har behov har tilgang til nødvendige bilag raskt og sikkert, både lokalt og via internett.

PaperLess er tett integrert med ditt økonomisystem og håndterer hele rutinen fra mottak av bilag / dokumenter til overføring og oppslag fra ditt økonomisystem.

Programmet har også effektive rutiner for godkjenning / attestering av bilag og automatisk fakturatolk.
Med modulen utvidet dokumentarkiv har man også mulighet til å lagre alle typer dokumenter som bedriften normalt oppbevarer i perm, ikke bare regnskapsbilag.

TRYKK HER FOR Å SE VIDEO

Visma Lønn

Med Visma Lønn har du alltid full oversikt, oppdaterte tall og lett tilgang på historiske data.
Integrasjonsmulighetene minimerer dobbeltføringer og feil, og systemet legger til rette for automasjon av repetitive arbeidsoppgaver.

Med Visma Lønn har du full kontroll
Omfattende og fleksibel rapportering med tilgang på all historikk.
Eksperthjelp om du trenger. Komplett faglig oppslagsverk og et bredt kurstilbud.
Kan integreres med Vismas økonomisystem og Visma HR & Travel for å oppleve systemets enorme muligheter.

LES MER

Visma DI Regnskap og Office Byrå

Komplett driftsløsning for ditt regnskapsbyrå

Med DI Systemer får du en komplett forretningsløsning, med funksjonalitet som støtter alle rutinene på ditt regnskapskontor.
Kvalitetssikring, effektivitet og lønnsomhet står i fokus.

DI-Office Byrå ivaretar byråets krav til kvalitetssikring, både med hensyn til etablering, gjennomføring og kontroll av oppdragene, samt forskrifter om Risikovurdering og internkontroll.
Rik funksjonalitet, og sømløse integrasjoner mellom ulike moduler, gjør at du kan jobbe effektivt.

Her følger noen av funksjonene:
Kalender og ressursplanlegging
Timeregistrering, oppdragsstyring og oppgaveoppfølging
Dokumenthåndtering
CRM
Fakturering
Nettbasert løsning fra byrå til dine kunder

LES MER

Total Årsoppgjør

Total Årsoppgjør er det ideelle programmet for deg som ønsker et mest mulig brukervennlig og effektivt verktøy under årsoppgjøret.

En leverandør å stole på
Din tid er verdifull, og vi er derfor opptatt av å levere komplette og velfungerende årsoppgjørsprogram tidlig i desember, slik at du kommer raskt i gang. Med komplette versjoner mener vi versjoner for Aksjeselskap og Næringsdrivende (EPF/ANS/DA KS) inkludert RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende og personlig skatteberegning. For innsendelse og uthenting av data fra Altinn er vi alltid klare fra første dag.

All funksjonaliteten du forventer
Programmet er meget brukervennlig og logisk oppbygd. Store deler av årsoppgjøret er ferdigstilt i det man legger inn saldobalansen. Mye automatikk og innebygde kontroller reduserer potensielle feilkilder ved utarbeidelse av rapporter/ligningspapirer, samtidig som programmet gir fleksibilitet nok til å kunne tilpasse seg spesialtilfeller.

Nøkkelfunksjonalitet:
Støtter alle selskapsformer
Import av selskapsopplysninger fra Brønnøysund
Saldobalanseimport (direkteintegrasjon og filbasert)
Oppslag på bilagsnivå/scannet bilag
Tilleggsposteringer
Automatiske systemposteringer med posteringsbilag
Deltaker-/aksjonærregister
Driftsmiddelkartotek
Fleksibelt årsregnskap med automatiske noter
Rapporter og spesifikasjoner
Ligningsskjemaer
Integrert skatteprogram
Validering/kontroller på skjerm
Integrasjon med Altinn
Revisjonsegenskaper
Forhåndsvisning av rapporter
PDF-Generator
Sende rapporter via e-post
Brukerstøtte direkte fra programmet
Total Oppdaterer – alltid oppdatert program
Enkelt å bytte system (konvertering fra andre årsoppgjørsprogram)

LES MER

Finale Årsoppgjør

FINALE Årsoppgjør hjelper deg med ligningsoppgaver, årsregnskap og aksjonærrregisteroppgaver. Programmets hovedformål er å sikre riktig skatteberegning, korrekte ligningsoppgaver og gjøre det morsomt og effektivt å arbeide med utarbeidelse av offentlig regnskap.

Programmet er det mest moderne på markedet, med støtte for å sende inn og hente ut opplysninger fra offentlige registre via Altinn. Programmet er kjent for sin brukervennlighet, og er konstuert for å være det mest nøyaktige og pålitelige verktøyet på markedet for årsregnskaper, nøkkeltall og ligningsoppgaver.

LES MER

Sticos Oppslag

Med et regelverk som stadig endres kan det være en utfordring å holde seg oppdatert. Sticos Oppslag gjør jobben for deg. I programmet får du hjelp til å løse dine problemstillinger innen regnskap, lønn, mva, skatt, sykepenger, feriepenger og arbeidsrett.

Sticos Oppslag gir deg alt på ett sted. Oppslagsverket har en praktisk tilnærming mot regelverket, og du får en fullstendig behandling av din problemstilling under ett og samme oppslag. På denne måten slipper du å lete flere steder for å finne svaret du ønsker.

Sticos Oppslag er web-basert. Det innebærer at informasjonen alltid er oppdatert med de siste endringene i regelverket, og du slipper å tenke på installasjon av nye versjoner.

«Bruker Sticos daglig som oppslagsverk, og er veldig fornøyd med det – enkelt å få raskt svar i en hektisk hverdag.»

LES MER